Portal d'ocupació

Troba la teva propera feina a la comarca dels Ports

Personal de socorrisme aquàtic per a la piscina municipal de Morella

El Centre Integrat de Serveis Econòmics SPE SA (CISE) de Morella ha obert el procés de selecció, mitjançant baremació de mèrits, per a la constitució d'una borsa d'ocupació temporal de personal de socorrisme aquàtic per a la piscina municipal


FUNCIONS

 • Vetllar per la seguretat de les persones usuàries
 • Prestar primers auxilis en cas que siguen necessaris
 • Cuidar que el comportament de les persones usuàries s'ajuste a la normativa sanitària i al reglament de les instal·lacions
 • Assegurar el bon funcionament dels utensilis de la farmaciola i dels propis de la seua activitat
 • Altres funcions relacionades amb el lloc de treball
 • Coordinar i informar a la direcció de les incidències que puguen haver


REQUISITS

 • MÍNIM: disposar del títol de Socorrisme Aquàtic homologat vigent i d'acord amb la normativa aplicable


S'OFEREIX

 • Contracte en règim laboral temporal
 • Horari a determinar pel CISE


BAREMACIÓ

 • Experiència laboral com a socorrista aquàtic/a (3 p.)
 • Titulacions addicionals:
 • FP d'Activitat Física i Esport (0,10 p.)
 • Grau en Ciències de l'activitat física i l'Esport (0,20 p.)
 • Cursos de formació relacionats amb el lloc (2 p.)


TERMINI: fins al 28 de juny a les 14.00 hores


Les sol·licituds s'han de dirigir al Sr. Conseller Delegat de Centre Integrat de Serveis Econòmics SPE SA, i presentar-se al CISE, ubicat al nº3 (entresòl) de la Plaça Sant Miquel de Morella (demanant cita prèvia per telèfon), o per correu electrònic a l'adreça ciseadmon@morella.net, així com per correu postal o qualsevol altre dels registres o procediments admesos per llei, comunicant-ho abans de concloure el termini al telèfon 964 17 31 18 ó al mateix correu electrònic


Per a més informació, cal consultar les BASES de la convocatòria, o també es pot contactar a través d'eixes mateixes vies

Estudis universitaris
Contracte temporal
Borsa d'ocupació
Formació Professional
Formació universitària
Experiència prèvia
Socorrista
Sector
Activitats sanitàries
Ubicació
Morella

Cuidadors/es de menors

Tècnics/es
Monitor/a de temps lliure
Borsa d'ocupació
Sector
Administració pública
Ubicació
Maestrazgo
Contracte indefinit
Estudis universitaris
Experiència prèvia
Tècnics/es
Formació Professional
Jornada completa
Sector
Financer i assegurances
Ubicació
Morella
Pàgina 1/5
Newsletter
Inscriu-te a nostra newsletter i assabenta't de totes les novetats.